Zaloguj | Blog | Mapa Strony
Bizon Software logo
Skip Navigation Links
Nowa wersja strony...

Historia wersji programu: WavinWersja 1.25

- Poprawiono w opcjach słowo godziny na tygodnie
- Zmieniono wyświetlanie opisu błędu podczas wysyłania maila.
- Dodano komunikat podczas informujący o braku możliwości zmiany opcji podczas uruchomienia programu z płyty dvd
- W momencie gdy klikamy na link z tej samej grupy asortymentowej całość drzewka nie jest zwijana
- Niewielkie zmiany w wyświetlaniu opisu


Wersja 1.24

- Przy każdym wejściu na sprzedaż nie pokazujemy ostatnio wybranego regionu
- W opcja zmieniło się pobieranie aktualizacji zamiast godzin na tygodnie
- Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem głębokich drzewek
- Poprawiono błąd pokazywanie ostatnio zwiniętego elementu na drzewku
- Przy próbie aktualizacji z płyty - komunikat o ograniczonej funkcjonalności.


Wersja 1.23

- Ustawiono na zawsze biały kolor pod opisem kategorii
- Usunięto napis "Instalacje sanitarne i grzewcze" pod mapką przy braku wybrania regionu
- zmienijszono odstęp pomiędzy pustą grupą a jej opisem (w szczególności w dziale sprzedaż to bardzo raziło)
- Przerwa między niektórymi newsami była za duża, została zmnijszona


Wersja 1.22

- Poprawiono wyświetlanie indeksów górnych i dolnych - są bliżej siebie teraz
- Dodano możliwość wyświetlania tekstu pogrubionego w opisie grupy (za pomocą znaczków \b)
- Dodano napis nowości pomiędzy tekstem o firmie, a kolejnymy pozycjami nowości
- Poprawiono wyświetlanie tytułu artykułu - żeby dobrze się na długość pokazywał
- Poprawiono przesuwanie nowo otwartego elementu na drzewku - żeby bylo widac ostatnio rozwiniety element


Wersja 1.21

- Podpięto nową mapkę i jej regiony
- W Programach i filmach wyświetlają się tylko te, które mają coś sensownego w środku
- Pod kontaktem usunięto przerywaną linię
- Infolinia i email tej samej wielkości (w przybliżeniu, bo czcionka jest różna więc tylko mniej więcej może być)
- Dodano obsługę obiektu w xmlu "seeAlso" jest on wyświetlany z niewielkim odstępem pod kontaktem, zawiera ona linki do innych elementów
- Dodano możliwość wyświetlania w tytułach produktu indeksów górnych i dolnych.
- Poprawiono błąd w wyświetlanie produktów (po przejechaniu myszką napisy zmieniały wygląd z czarnego na niebieskawy)


Wersja 1.20

- Poprawiono pobieranie poradników - ściągają się tylko w przpadku zmiany
- Zmieniono maila z wp na onetu. Dzięki temu powinno we wszystkich sieciach działać


Wersja 1.19

- Poprawiono błąd blokujący pliki obrazków i uniemożliwiający ich pobranie
- Pliki poradników już się ściągają


Wersja 1.18

- Zmieniono mail na niebieskim tle na kontakt_pl@wavin.pl
- Podczas błędu pobierania dano jego lepszy komunikat i możliwość ponowienia próby lub pominięcia problematycznego pliku
- Dodano obsługę enterów w opisać grupy asortymentowej i produkcie
- Napis nad zdjęcieniem nie jest wyświetlany, ale można go w każdej chwili znowu pokazywać.
- Zwiększono wielkość obrazków na liście artykułów na stronie głównej i obrazka w artykule
- Dodano funkcjonalność pozwalającą dodawać linki do dowolnej struktury drzewa produktów
- Poprawiono wyświetlanie treści artykułów, żeby się w całości wyświetlały
- Dodano obsługę 4 regionów (cztery części przykładowej mapki).
- Dodano wyświetlanie nazwy pliku w przypadku znalezienia zablokowanego pliku przez inny proces
- Poprawiono trochę wygląd ankiety


Wersja 1.17

- W menu górnym zmieniono napis Kontak na Sprzedaż
- Po kliknięciu na sprzedaż wyświetlamy tymczasową mapkę
- Po kliknięciu na mapkę, zostaje wyświetlony odpowiedni region z pliku sales.xml (identyfikowany po nazwie regionu wypisanej w tytule)
- Dla każdego regionu możemy podpiąć dowolną strukturę województw i kontaktów.
- Dodano pobieranie pliku sales.xml z internetu (nowa opcja w app.Configu, na razie z mojego serwera)
- Wyslanie ankiety na email podany w app.configu (żeby mozna testować), wysyłany z adresu "wavin_newsletter@wp.pl"


Wersja 1.16

- W zajawce artykułu tekst może być dowolnej długości
- Ustabilizowanie strony głównej, żeby paski przewijania nie pojawiały się w niewłaściwmy momencie
- Usunięto z opcji wybór pobieranej grupy
- Przed aktualizacją wyświetlamy opcje pozwalające nam wybrać które grupy chcemy pobierać.
- Przy wyborze grupy możemy również wybrać czy chcemy pobierać filmy i programy


Wersja 1.15

- poprawiono błąd: Kontakt + pogrubienie, zjadał ostatni wyraz
- znaleziono przyczynę błędu: czasem nie wyświetla się cały tekst aktualności (przekazano do poprawy na serwerze)
- Zamiast „copy right" na niebieskim tle email: kontakt@wavin.pl
- Dodano nową ikonę dla newslettera
- Dodano nowy dział poradniki - tytuł, ikonkę i wyświetlanie elementów z pliku advices.xml
- Dodano nowy wpis w configuracji - advicesUrl - jest to adres pliku z poradnikami oraz pobieranie tego pliku
- Poprawiono wygląd formatki z newsletterem, dodano przycisk wysyłania
- Zmieniono plik xml dot. aktualności, zawiera on teraz element statyczny odpowiedzialny za stałą treść strony
- Dodano na stronie głównej nad aktualnościami tytuł, obraz i treść z elemetnu statycznego pliku news.xml (wygląd jeszcze do dyskusji)
- Usunięto z treści artykułu treść zajawki, tytuł wyświetla się na równej linii ze zdjęciem


Wersja 1.14

- Dodano szkic newslettera - zarys wyglądu
- Stworzono aplikację uruchamiającą program z płyty, ew. instalujący frameworka, jeśli taka jest potrzeba


Wersja 1.12

- w opcjach dodano możliwość wybiórczej aktualizacji poszczególnych grup asortymentowych
- Dodano zapisywanie do rejestru czasu ostatniej aktualizacji (HKLM\Software\Wavin)
- Przy uruchamianiu programu dodano sprawdzanie, czy był aktualizowany w ciągu ostatniego miesiąca
- Zmieniono tytuł w menu Aktualności -> strona główna
- Przy starcie zawsze pokazywana jest tylko lista aktualności
- Wywalono pionowe kreski w menu
- Dodano przycisk Newsletter i ikonę dla niego
- Pogrubiono opis pod tytułem kategorii
- Zmieniono grafikę dolnej belki z napisem "infolinia" na grantaową
- zmieniono ikonę programu


Wersja 1.11

- Poprawiono app.config i mechanizm pobierania, żeby nie brał plików przekazując id w parametrze, tylko bezpośrednio do zdalnego katalogu data miał dostęp
- Zmieniono położenie pliku config w instalce. Jest na zewnątrz koło pliku setup.exe i kopiujemy go z tamtąd po prostu.


Wersja 1.10

- Poprawiono literówkę na obrazku z napisem "Wszystkie prawa zastrzeżone"
- Poprawiono błąd, który pojawiał się podczas ściągania grupy bezpośrednio z plikiem w środku


Wersja 1.9

- Poprawiono błąd blokujący wyświetlanie kontaków, programów i filmów po aktualizacji plików
- Poprawiono błąd źle pokazujący film w podprodukcie
- Zmniejszyłem czionkę menu szarego po lewej - jest podobnej wielkości jak na stronie
- Poprawiono błąd pojawiający się podczas pobierania aktualności bez ustawionych obrazków
- Poprawiono obcięty znak procenta na stronce aktualności
- Dodano nową ikonę do aplikacji


Wersja 1.8

- Zmieniono obsługę strony domowej - zamiast wczytywania obrazka tytuł i treść brane są z pliku home.xml
- Pod treścią strony głównej można dodać obrazek, z katalogu news o nazwie określonej w atrybucie pliku home.xml
- Zmieniono nazwę wpisu w app.configu pozwalającą określić skąd pobierać stronę początkową


Wersja 1.7

- Dodano możliwość pobierania plików z miejsc określonych w pliku konfiguracyjnym wavin.config
- Dodano pobieranie pliku newsów oraz obrazków do katalogu news
- Strona startowa jest pobierana przy każdej aktualizacji
- Po pobraniu plików wyświetlana jest strona starotwa lub aktualności jeśli są jakieś ważne nieprzeczytane newsy


Wersja 1.6

- Dodano możliwość wyświetlenia kontaktu bez "katalogu" grupującego i zwijającego go. Czyli może leżeć luzem.
(W tym celu trzeba dodać kontakt z pustym atrybutem title)
- Lista wszystkich zebranych kontaktów grupuje tylko po grupie i głębiej są od razu wybrane kontakty zgodnie z umową
- Poprawiono wyszukiwanie dla plików znajdujących się bezpośrednio w grupie, poza produktem
- Dodano przycisk skopiuj pliki w filmach i programach pod wszytkimi kategoriami tylko
- Dodano podświetlenie po najechaniu na elementy w lewym menu


Wersja 1.5

- Ustawiono gradient na górnym menu
- zmieniono kolor przycisku "skopiuj pliki" na pomarańczowy
- Zmieniono newsy na zgodne z projektem i nową strukturą xmla
- Poprawiono błąd zgłoszony przez krzycha :)
- Pliki i kontakt mogą być bezpośrednio w grupie, a nie tylko w produkcie
- Dodano pokazywanie kontaktów i plików bezpośrednio z grupy na drzewku


Wersja 1.4

- Poprawiono Aktualności - nie zasłaniają wszystkiego, poprawiono wyświetlanie pasków przewijania
- Nieprzeczytane wiadomości tytuł mają dodatkowo napisany kursywą, bo rozwinięciu zostają oznaczone jako przeczytane
- Dodano mały pasek rozdzielający wiadomości
- Dodano obsługę szukania
- Menu kategorii dostało większą czionkę Arial 13px
- Zmieniono w drzewku produktów korol tekstu pliku i kwadraciku do zaznaczenia
- Zmieniono kolo górnego niebieskiego paska i loga wavin
- Dodano stan mouseover nad przyciskami górnego menu
- Usunięto przerywaną kreskę rozdzielającą produkty
- Linki w kontakcie dostały korol pomarańczowy


Wersja 1.3

- Dodano wyświetlanie wszystkich kontaktów po wyborze z menu poziomego
- Poprawiono obsługę atrybutów xmlowych - xml jest wczytywany poprawnie
- Pokazywane są właściwe ikony przy plikach, można je uruchomić
- Dodano wyświetlanie wszystkich programów po wyborze z menu poziomego
- Dodano wyświetlanie wszystkich filmów po wyborze z menu poziomego
- W katalogu Data dodano nowy xml news.xml zawierający aktualności oraz stworzono xslt dla niego
- Dodano wyświetlanie aktualności po klieknięciu na przycis z menu poziomego


Wersja 1.2

- Dodano kursor "łapki" nad elementami menu poziomego
- Dodano obsługę kontaktów na liście produktów
- Dodano stronę główną i link do niej


Wersja 1.1

- Zmieniono układ graficzny, wstawiono wszystkie elementy
- Dodano grafikę - przyciski nie mają stanów rollover i clicked
- Dodano obsługe kontaków na górynm menu - na razie wyświetla tylko główne kontakty
- Poprwiono obsługę i grafikę lewego menu oraz jego rozszerzalność przy nowych elementach
- Usunięto obsługę wielu języków
- w tej chwili plik 'rukki.xml' obsluguje juz w ostateczny sposob Grup Assocjacyjnych i główny kontakt


Wersja 1.0

- Uporządkowanie kodu po ruuki
- Zmiana bazowej formatki - zgodnie z projektem zawiera niebiesie kolory Wavin
- Dostosowanie wszystkich formatek do opuszonczego niżej niż w stosunku do ruki niebieskiego paska
- Zmiana podstawowych elementów nadających zaprojektowany wygląd